Our Soul is

Our Guru

Frihets evolusjonen!

Frihetsveien

Our Soul is Our Guru er grunnlaget for Linn Angell's spirituelle arbeid. I boken deler hun egne erfaringer, samt gir rom for leseren til å finne egne svar og gjenhente egen visdom i leksjonene som blir presentert.

 

Our Soul is Our Guru gir oss en oppskrift på hvordan vi kan oppnå frihet; gjennom "10 Lessons of freedom", som er presantert i boken.

Frihetsveien begynner med dyp erkjennelse av kjærlighet, deretter aktivering av det nye lyset. Dette er oppskriften og veien å gå for de som søker de grunleggende svarene: hvem er jeg og hva er min oppgave på jorden?

 

Boken og aktiveringene kan kickstarte din reise mot oppvåkning i det nye lyset - Nordstjernen!

Book gjerne en Meditasjon & Session Pakke (in person eller via skype), hor du vil oppleve energi transformeringer i det nye lyset. Alle meditasjonene vil bli sent til deg.

Our Soul is Our Guru

Online

8 Online Meditations & Activations for our awakening journey in New Earth. Awaken with the Ascension keys, and receive Coaching with Linn Angell.

 

Our Soul is Our Guru

Podcast

Freedom for the New Generation! With guests, Linn Angell discusses the freedom path with the New Generation!

Our Soul is Our Guru

Public Speaking

There's an ancient “slavery template”, on Earth, which can only be transformed by self-empowerment and the understanding of Earth as our teacher. We are not free as long as fear-based institutions and people control 

us.

My calling is to assist and inspire humanity in breaking free from karma, regaining faith that Love is free!  My inspiration is my own journey, and supporting the New Generation in breaking free as well.

 

Freedom comes with the recognitio that Love is free!

Public speaking is available.

Our Soul is Our Guru

Book

Linn has published several books/manuals about New Earth/The Free World, The Northern Star, 144, Education and the New Generation.

The books from Hummingbird Publishing in Sunya are created as manuals, in order to give the reader an opportunity to co-create collective wisdom with their own innate wisdom of Soul. 

The 10 Lessons of Freedom is the main content of the book "Our Soul is Our Guru". Linn shares freely about her journey of awakening into the freedom template of our Soul!

Stay Updated from Linn Angell

© 2020 By Linn Angell